Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
Termín v slovenskom jazyku:

monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

Termín v anglickom jazyku:

monitoring of geological environmental factors

definícia termínu:
Definícia:
je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno j)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: