Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hydrogeologický prieskum
Termín v slovenskom jazyku:

hydrogeologický prieskum

Termín v anglickom jazyku:

hydrogeological survey

1. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa skúmajú podzemné vody vrátane geotermálnych vôd a minerálne vody,(podľa § 2 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z.) zisťuje a overuje sa ich množstvo a kvalita a spracúvajú sa geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno f)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa:
a) skúmajú hydrogeologické pomery vybraného územia, najmä interakcia vody vo všetkých skupenstvách pod povrchom terénu, a geologického prostredia, povrchových vôd, klimatických podmienok,
b) skúmajú vody v pásme nasýtenia, podmienky využívania podzemných vôd vrátane minerálnych vôd a geotermálnych vôd na rôzne účely, podmienky ochrany ich množstva a ich kvalita a vzťah k ostatným zložkám životného prostredia,
c) zisťujú a overujú geologické podmienky na využívanie geotermálnej energie, ktorej zdrojom je teplo suchých hornín.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 1
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Link k definícii:

Kategórie: