Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: projekt geologickej úlohy
Termín v slovenskom jazyku:

projekt geologickej úlohy

Termín v anglickom jazyku:

project of geological task

definícia termínu:
Definícia:
je návrh jej riešenia vybranými druhmi geologických prác, určenie rozsahu týchto prác a doba ich vykonávania, a ak ide o financovanie geologických úloh zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov aj ich rozpočet a ekonomické zdôvodnenie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno l)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: