Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prieskumné územie
Termín v slovenskom jazyku:

prieskumné územie

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch, ohraničený pod povrchom zvislými rovinami prechádzajúcimi stranami. Vrcholy hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné územie určuje ministerstvo na návrh objednávateľa.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 21 odsek 3
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: