Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: koordinačné centrum
Termín v slovenskom jazyku:

koordinačné centrum

Termín v anglickom jazyku:

coordination center

definícia termínu:
Definícia:
je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku, a ktorá je zapísaná v Registri koordinačných centier.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 31 odsek 1
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: