Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: bilančné zásoby
Termín v slovenskom jazyku:

bilančné zásoby

Termín v anglickom jazyku:

economic reserves

definícia termínu:
Definícia:
sú zásoby využiteľné v súčasnosti, ktoré vyhovujú geologickým, banskotechnickým a ekonomickým podmienkam využiteľnosti výhradného ložiska alebo jeho časti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 33/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 (k § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 44/1988 Zb.) odsek 1
Názov: Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: