Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: viazané zásoby
Termín v slovenskom jazyku:

viazané zásoby

Termín v anglickom jazyku:

blocked reserves

definícia termínu:
Definícia:
sú zásoby v ochranných pilieroch povrchových a podzemných stavieb, zariadení a banských diel, v pilieroch určených na zaistenie bezpečnosti prevádzky a v ochranných pásmach a v chránených územiach podľa osobitných predpisov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 33/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 (k § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb.)
Názov: Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: