Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: dobývanie
Termín v slovenskom jazyku:

dobývanie

Termín v anglickom jazyku:

mining

definícia termínu:
Definícia:
je činnosť organizácie v dobývacom priestore, prostredníctvom ktorej dôjde k získaniu nerastu z ložiska dobývacími metódami (podľa § 10 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.) podľa povolenia obvodného banského úradu (podľa § 10 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 533/2004 Z. z.) a platného plánu otvárky, prípravy a dobývania podľa § 32 banského zákona.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 27 odsek 16
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:

Kategórie: