Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: poľnohospodárska pôda
Termín v slovenskom jazyku:

poľnohospodárska pôda

Termín v anglickom jazyku:

agricultural land

definícia termínu:
Definícia:
je produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty
Zdroj k definícii:
Dokument: 220/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno b)
Názov: Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: