Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: Bonitované Pôdno-Ekologické Jednotky (BPEJ)
Termín v slovenskom jazyku:

Bonitované Pôdno-Ekologické Jednotky (BPEJ)

Termín v anglickom jazyku:

Bonited Soil-Ecological Units (BSEU)

definícia termínu:
Definícia:
sú klasifikačné a identifikačné údaje vyjadrujúce kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 220/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno c)
Názov: Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: