Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: materiálový tok odpadov z obalov
Termín v slovenskom jazyku:

materiálový tok odpadov z obalov

Termín v anglickom jazyku:

material flow of packaging waste

definícia termínu:
Definícia:
je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 52 odsek 21
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: