Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov
Termín v slovenskom jazyku:

miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

Termín v anglickom jazyku:

collection rate of waste portable batteries and accumulators

definícia termínu:
Definícia:
je na území Slovenskej republiky percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do miery zberu sa započítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako súčasť prístrojov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 21
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: