Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: šírenie informácie o životnom prostredí
Termín v slovenskom jazyku:

šírenie informácie o životnom prostredí

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je jej zverejnenie (§ 4 ods. 2 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. ) a iná forma jej aktívneho šírenia povinnou osobou alebo iným subjektom v okruhu verejnosti, na ktorý sa vzťahuje alebo nevzťahuje obmedzenie, (§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z.) najmä prostredníctvom miestnych, regionálnych alebo celoštátnych oznamovacích prostriedkov, odborných podujatí, priameho oslovenia alebo informovania určitých skupín verejnosti, pri ktorej nemusia byť splnené všetky náležitosti ako pri jej zverejnení.
Zdroj k definícii:
Dokument: 205/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno b)
Názov: Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: