Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: mobilné zariadenie
Termín v slovenskom jazyku:

mobilné zariadenie

Termín v anglickom jazyku:

mobile installation

definícia termínu:
Definícia:
je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov v mieste ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 4
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: