Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: osoby povinné zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí
Termín v slovenskom jazyku:

osoby povinné zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie o životnom prostredí

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy a obce (ďalej len „orgán verejnej správy“); fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby založené alebo zriadené orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. § 21 až 23 zákona č. 303/1995 Z. z.), ktoré plnia úlohy verejnej správy vrátane odborných povinností, činností alebo služieb týkajúcich sa životného prostredia; fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré na základe zmluvy s orgánom verejnej správy alebo s právnickou osobou podľa písmena b) plnia odborné úlohy a s tým spojené služby týkajúce sa životného prostredia, a to v rozsahu tejto zmluvy.
Zdroj k definícii:
Dokument: 205/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 1
Názov: Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: