Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hlavné banské diela
Termín v slovenskom jazyku:

hlavné banské diela

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú všetky banské diela, ktoré vyúsťujú na povrch, a banské diela otvárajúce výhradné ložisko alebo jeho ucelenú časť. Na účely tohto zákona hlavné banské diela sú podzemnými stavbami v miestach ich prienikov so zemským povrchom; evidujú sa v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu. (§ 6 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 162/1995 Z. z.)
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 10 odsek 7
Názov: Zákon o o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Link k definícii:

Kategórie: