Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: havarijný plán
Termín v slovenskom jazyku:

havarijný plán

Termín v anglickom jazyku:

emergency plan

1. definícia termínu:
Definícia:
je písomný dokument, v ktorom sú pre prípad vzniku havárie uvedené opatrenia zamerané na odstraňovanie následkov havárie na ľudí a na životné prostredie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 151/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 1
Názov: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je
a) vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie v podniku,
b) plán ochrany obyvateľstva (tzv. externý havarijný plán).
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 9 odsek 1
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: