ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: génové metódy a génové techniky
Termín v slovenskom jazyku:

génové metódy a génové techniky

Termín v anglickom jazyku:

gene methods and gene techniques

definícia termínu:
Definícia:
sú konkrétne cielené metódy a techniky, ktorými sa použitím nosiča vnáša genetický materiál jedného organizmu alebo mikroorganizmu (ďalej len „darca“) do genetického materiálu iného organizmu alebo mikroorganizmu (ďalej len „príjemca“) alebo odníma alebo mení časť prirodzeného genetického materiálu organizmu alebo mikroorganizmu a ktorých výsledkom je geneticky modifikovaný organizmus alebo geneticky modifikovaný mikroorganizmus.
Zdroj k definícii:
Dokument: 151/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 1
Názov: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Link k definícii:

Kategórie: