Detail termínu: zámerné uvoľňovanie
Termín v slovenskom jazyku:

zámerné uvoľňovanie

Termín v anglickom jazyku:

deliberate release

definícia termínu:
Definícia:
je úmyselné zavádzanie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (ďalej len „zavádzanie do životného prostredia") alebo ich uvádzanie na trh, pri ktorom sa nepoužili ochranné opatrenia na obmedzenie ich styku s obyvateľstvom a so životným prostredím, s cieľom poskytnúť im vysokú úroveň bezpečnosti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 151/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 15 odsek 1
Názov: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Link k definícii:

Kategórie: