Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prítomnosť nebezpečnej látky
Termín v slovenskom jazyku:

prítomnosť nebezpečnej látky

Termín v anglickom jazyku:

presence of dangerous substances

definícia termínu:
Definícia:
je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky v podniku alebo nebezpečnej látky, o ktorej sa možno oprávnene domnievať, že by mohla vzniknúť, ak ide o stratu kontroly nad procesmi vrátane skladovacích činností v ktoromkoľvek zariadení v rámci podniku, v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č. 1.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno f)
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: