Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém
Termín v slovenskom jazyku:

program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém

Termín v anglickom jazyku:

major-accident prevention policy (MAPP) and safety management system

definícia termínu:
Definícia:
je dokument (program prevencie), ktorý vypracuje prevádzkovateľ s ohľadom na kontrolu nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií tak, aby zaručoval vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, životného prostredia a majetku.

je dokument, ktorý vypracuje prevádzkovateľ a zabezpečí plnenie programu prevencie pomocou vhodných prostriedkov, štruktúr a prostredníctvom bezpečnostného riadiaceho systému. Bezpečnostný riadiaci systém musí byť primeraný nebezpečenstvu závažných priemyselných havárií a zložitosti organizácie alebo činností v podniku a musí vychádzať z posúdenia rizika.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 7 odsek 2 a odsek 6
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: