Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: plán ochrany obyvateľstva
Termín v slovenskom jazyku:

plán ochrany obyvateľstva

Termín v anglickom jazyku:

external emergency plans

definícia termínu:
Definícia:
je dokument, ktorý:
1) Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva, podklady v rozsahu určenom týmto orgánom.
2) Prevádzkovateľ podniku kategórie B na požiadanie orgánu podľa odseku 1 spolupracuje na vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva v záujme jeho previazanosti s vnútorným havarijným plánom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 11 odsek 1 a odsek 2
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: