Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: dotknutá verejnosť
Termín v slovenskom jazyku:

dotknutá verejnosť

Termín v anglickom jazyku:

the public concerned

definícia termínu:
Definícia:
je verejnosť voči ktorej má prevádzkovateľ podniku kategórie B povinnosť zabezpečiť pravidelné informovanie, verejnosť ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou o bezpečnostných opatreniach, ako aj o pokynoch, ako sa má verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárii, a to minimálne raz za päť rokov. Informácie podľa prvej vety je povinný prevádzkovateľ uviesť na svojom webovom sídle.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 15 odsek 3
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: