Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: podnik kategórie B
Termín v slovenskom jazyku:

podnik kategórie B

Termín v anglickom jazyku:

upper-tier establishment

definícia termínu:
Definícia:
je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie B stane na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 3)
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: