Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: vnútorný havarijný plán
Termín v slovenskom jazyku:

vnútorný havarijný plán

Termín v anglickom jazyku:

internal emergency plans

definícia termínu:
Definícia:
je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie, ktorý sa člení na všeobecnú časť, pohotovostnú časť a operatívnu časť.
Zdroj k definícii:
Dokument: 198/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 15
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: