Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: limitná hodnota rizikových látok
Termín v slovenskom jazyku:

limitná hodnota rizikových látok

Termín v anglickom jazyku:

limit value for hazardous substances

definícia termínu:
Definícia:
je hodnota určujúca hranice najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde.
Zdroj k definícii:
Dokument: 220/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno h)
Názov: Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: