Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odpadové palivo
Termín v slovenskom jazyku:

odpadové palivo

Termín v anglickom jazyku:

waste fuel

definícia termínu:
Definícia:
je palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 367/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: článok I. písmeno u)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:

Kategórie: