Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: erózia poľnohospodárskej pôdy
Termín v slovenskom jazyku:

erózia poľnohospodárskej pôdy

Termín v anglickom jazyku:

soil erosion on agricultural land

definícia termínu:
Definícia:
predstavuje úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok živín, humusu, organickej hmoty, zníženie mikrobiologického života a stratu funkcií pôdy.
Zdroj k definícii:
Dokument: 220/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: