Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zhutnenie poľnohospodárskej pôdy
Termín v slovenskom jazyku:

zhutnenie poľnohospodárskej pôdy

Termín v anglickom jazyku:

soil compaction

definícia termínu:
Definícia:
je nepriaznivý stav poľnohospodárskej pôdy zapríčinený zvýšením objemovej hmotnosti, ktorý vzniká v dôsledku nesprávnych osevných postupov a postupov hnojenia, nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania poľnohospodárskej techniky.
Zdroj k definícii:
Dokument: 220/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: