Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: organická recyklácia
Termín v slovenskom jazyku:

organická recyklácia

Termín v anglickom jazyku:

organic recycling

definícia termínu:
Definícia:
je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 52 odsek 19
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: