Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zásoby kategórie Z-3
Termín v slovenskom jazyku:

zásoby kategórie Z-3

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú zásoby, ktorých
a) tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú určené z ojedinelých geologických diel,
b) akosť a technologické vlastnosti úžitkových zložiek sú určené na základe laboratórnych skúšok,
c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú určené z výsledkov ojedinelých geologických diel alebo na základe analógie z obdobných ložísk.
Zdroj k definícii:
Dokument: 33/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 (k § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 44/1988 Zb.) odsek 8
Názov: Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: