Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hĺbka pôdy
Termín v slovenskom jazyku:

hĺbka pôdy

Termín v anglickom jazyku:

soil depth

definícia termínu:
Definícia:
je mocnosť pôdneho profilu nad pevným (materským) pôdotvorným substrátom alebo jeho súvislým silne štrkovitým alebo kamenitým rozpadom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 508/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 5
Názov: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: