Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie
Termín v slovenskom jazyku:

posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie

Termín v anglickom jazyku:

environmental impact assessment of the proposed activity or its change

definícia termínu:
Definícia:
postup, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa vypracovanie zámeru, určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou
Zdroj k definícii:
Dokument: 24/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: