Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ornica
Termín v slovenskom jazyku:

ornica

Termín v anglickom jazyku:

topsoil

definícia termínu:
Definícia:
je kultivovaná časť humusového horizontu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 508/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 6
Názov: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: