ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: determinanty zdravia
Termín v slovenskom jazyku:

determinanty zdravia

Termín v anglickom jazyku:

determinants of health

definícia termínu:
Definícia:
sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia a spôsob života.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno c)
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: