Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: rezortný orgán
Termín v slovenskom jazyku:

rezortný orgán

Termín v anglickom jazyku:

departmental authority

definícia termínu:
Definícia:
ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť alebo jej zmena; ak ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Zdroj k definícii:
Dokument: 24/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: