Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: dotknutý orgán
Termín v slovenskom jazyku:

dotknutý orgán

Termín v anglickom jazyku:

authority concerned

definícia termínu:
Definícia:
orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 24/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3
Názov: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: