Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odborne spôsobilá osoba
Termín v slovenskom jazyku:

odborne spôsobilá osoba

Termín v anglickom jazyku:

professionally qualified person

1. definícia termínu:
Definícia:
je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP SR v osobitnom zozname podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 24/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: §§ 60 až 62
Názov: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP SR v osobitnom zozname podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 113/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info:
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
Link k definícii:

Kategórie: