Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: príjazdovou účelovou komunikáciou
Termín v slovenskom jazyku:

príjazdovou účelovou komunikáciou

Termín v anglickom jazyku:

access roads

definícia termínu:
Definícia:
je účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 329/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno e)
Názov: Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: