Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: príprava odpadu na opätovné použitie
Termín v slovenskom jazyku:

príprava odpadu na opätovné použitie

Termín v anglickom jazyku:

preparation of waste for re-use

1. definícia termínu:
Definícia:
je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 10
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je príprava na opätovné použitie vymedzené v článku 3 bode 16 smernice 2008/98/ES.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 29
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: