ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: príprava odpadu na opätovné použitie
Termín v slovenskom jazyku:

príprava odpadu na opätovné použitie

Termín v anglickom jazyku:

preparation of waste for re-use

definícia termínu:
Definícia:
je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 10
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: