ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ionizujúce žiarenie
Termín v slovenskom jazyku:

ionizujúce žiarenie

Termín v anglickom jazyku:

ionizing radiation

definícia termínu:
Definícia:
je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou 100 nm alebo kratšou alebo s frekvenciou 3.1015 Hz alebo vyššou, ktoré má schopnosť priamo vytvárať ióny alebo nepriamo vytvárať ióny.
Zdroj k definícii:
Dokument: 87/2018  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno m)
Názov: Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: