Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: recyklácia
Termín v slovenskom jazyku:

recyklácia

Termín v anglickom jazyku:

recycling

definícia termínu:
Definícia:
je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 14
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: