Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: mapovanie hluku
Termín v slovenskom jazyku:

mapovanie hluku

Termín v anglickom jazyku:

noise mapping

definícia termínu:
Definícia:
je zisťovanie údajov o existujúcej hlukovej situácii alebo predpokladanej hlukovej situácii vyjadrenej hlukovým indikátorom, indikácia porušení akejkoľvek prislúchajúcej platnej limitnej hodnoty, zisťovanie počtu ľudí alebo počtu bytov ovplyvnených hlukom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno j)
Názov: Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: