Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: akčná hodnota Ldvn a Lnoc
Termín v slovenskom jazyku:

akčná hodnota Ldvn a Lnoc

Termín v anglickom jazyku:

Ldvn (day-evevning-night noise indicator), Lnight (night-time indicator)

definícia termínu:
Definícia:
je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a).
Zdroj k definícii:
Dokument: 43/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1 písmeno d)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
Link k definícii:

Kategórie: