ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: vibrácie (mechanické kmitanie)
Termín v slovenskom jazyku:

vibrácie (mechanické kmitanie)

Termín v anglickom jazyku:

vibration (mechanical oscillation)

definícia termínu:
Definícia:
vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav uvedenej sústavy je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny. Základnou fyzikálnou veličinou je zrýchlenie vibrácií.
Zdroj k definícii:
Dokument: 549/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno f)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Link k definícii:

Kategórie: