ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: otras
Termín v slovenskom jazyku:

otras

Termín v anglickom jazyku:

-

1. definícia termínu:
Definícia:
je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena zrýchlenia vibrácií.
Zdroj k definícii:
Dokument: 549/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno g)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
Zdroj k definícii:
Link k definícii:

Kategórie: