Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ustálený hluk
Termín v slovenskom jazyku:

ustálený hluk

Termín v anglickom jazyku:

steady noise

definícia termínu:
Definícia:
je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.
Zdroj k definícii:
Dokument: 549/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno t)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Link k definícii:

Kategórie: