Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: akčná hodnota
Termín v slovenskom jazyku:

akčná hodnota

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku alebo vibrácií.
Zdroj k definícii:
Dokument: 339/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Link k definícii:

Kategórie: