Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zvukový impulz
Termín v slovenskom jazyku:

zvukový impulz

Termín v anglickom jazyku:

sonic pulse

definícia termínu:
Definícia:
je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku a krátkym trvaním.
Zdroj k definícii:
Dokument: 549/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno y)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Link k definícii:

Kategórie: