ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: posudzovaná hodnota
Termín v slovenskom jazyku:

posudzovaná hodnota

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 549/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno zi)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Link k definícii:

Kategórie: